ttttttttttt
C
tTtD


'CENTRU MONDIAL/UNIVERSAL PENTRU DEZVOLTARE TOTALA/INTEGRALA', C.T.D
WORLD UNIVERSAL CENTER / "KINGDOM" OF TOTAL DEVELOPMENT, C.T.D
f
or culture, science, education, philosophy, wisdom, technic; harmonization, integration, new creation, mm.
'CENTRU UNIVERSITAR MONDIAL PENTRU CULTURA TOTALA/INTEGRALA',
(Wuni))
TELLUSIAN WORLD UNIVERSITY CENTER OF TOTAL-UNIVERSAL CULTURE, W.U.T.C ('Wuni')
English (En) >>

Magyar (Hu) >>

Svenska, (Sv) >>

__Other languages soon__
Un SISTEM NOU pentru
DEZVOLTARE
INTEGRALÃ! - cu
stiinte noi:
• worlduniversity sc.

Cursuri, seminarii,
Consultatii
, mm.
>>

Concurs de premii 2023
burse de studii...

Archiva EKTA_ITEK
- downloads


Aranjamente si proiecte
Conferintã internationalã în
Worlduniversity-Sciences
>>

Centru de Integratie >>

GENERAL NEWS, ACTIVITIES,
COURSES,
FORUMS,
STUDENT SITES,
m.more HERE >>

Relaterade Linkuri
• Despre C.T.D 1; 2;
• Sistemul de educatie
si de dezvoltare >>
• Oferite: facultãti, studii,
consultatti >>

Conditii de înscriere si
de Admitere >>
Academia de Muzicã
si Dans >>
Adalbert B. Fodor >>

• Academia Etnocultura -
Transylvania >>

Integratie Integralã >>
Asociatia Culturalã
TRANSYLVANIA - i LUND >>About C.T.D:
I.T'E.K TEKIA WUTECS >>
Academia

EthnoKultura >>
Kulturhumanova
Music & Dance
Academy
>>
Adalbert B. Fodor >>
- Worlduniversity-Sciences >>
Educational-, Development
System, C.T.D-Model© >>
Studies and Development
possibilties >>

Integrationcenter >>

News, Actualities,
Activities >>

Are You in any form
intrested of
Worlduniversitycenter's
offers?

Please go to
CONTACT site for more
information
>>
 C.T.D_T_WUTC
- the

securest
Way
to
the
TotalHuman
Realization
on
the
Earth-planet
Did You heard
about the
C.T.D & The
Tellusian
World-
University
Center, and
it's world-
unique
total*
universal
develop-
ment,
harmoni-
zation
and
integration
system,
based
on the total
new leding-
wisdom-
sciences, -
world-
university
sciences -
and theire
T_Creativity
Metods?

...A New Way to the
Universal Harmonization
and
Fulfillment (EKTU)
..."Calea
armonizãrii si
a perfectionãrii
universale...
de Adalbert B. Fodor
În crearea si sustinerea coloanei

culturale-, ecologice- si de viatã
care sprijinã si asigurã procesul
de armonizare planetarã în
miscarea spiralei evolutionare
universale, un rol important
premergãtor a jucat si va juca
întotdeauna alegerea si
selectionarea culturii si a cãiilor
de culturalizare. În acest proces
de evolutie culturalã -
multumitã gradului de
inteligentã si de constiintã -
este rãspunzåtor Omul,
cel care stã în fruntea
procesului de culturalizare
planetarã si care în mod
constient îl poate influenta.
Pe de altã parte dezvoltarea si

înaintarea umanã depind
totodatã de acel continut de
viatã-, de culturã si de ecologie
- dar mai ales de nivelul de
constiintã al omului - care se
formeazã în procesul de creatie
si de consum al valorilor, al
produselor cultural-artistice...
Mai ales astãzi, în acest proces
de dezvoltare - în paralel cu
stiinta, educatia si technica - un
rol mare îl joacã acel Om, care
trãieste, se manifestã si se
culturalizeza în lumea sa
muzicalã si coreograficã'...

(Citat din sumarul cãrtii
scris
de autor [ABF])
Learn more
>>

Caracterizãri despre lucrare:
ABSTRACT (about EKTU)
..."This book is the result of a

new way of thinking. It contains
parts of various branches of
sciences"... He (the researcher)
applies the new
totalethnoculturological
theoretical model and method
of research... The researcher is
an active member of the process constituing the object of reserch...
here we find hidden our as yet
forgotten cosmic dimensions...
The D.H. (Dance house)
movement gives in this respect
a meaningful contribution to
the re-cosmicization of man, by
giving to him the key to the
gates of the consciousness of
the universal unity. ...The D.H. people...are the active members
of a "process of achieving
higher consciousness" in which
the D.H. man is harmonizing
towards the spheres of the
unitar field of the universal consciousness. ...the author
urges as to emerge from our
three-dimensional
consciousness by learning to
know ourselves and try to find
ways of further development
on a higher level, in universal
total consciousness, carrying
on our culturalisation trough a
new harmony with nature and
universal love. ...This book
offers a new way, a new
possibility to universal Human
development, fulfilment and
harmony/harmonization: The
Way of the Dance House.
At the same time the author
outlines the institutional frame,
and its ideological foundations
wich came to life as...
Dr. Zoltán Szalay,

(M-Ciuc, Harghita, Romãnia.
Learn more >>


Would You like
to support
C.T.D_T_WUC?
Please send an e-mail

to The Tellusian
Worlduniversity-
center>><<
To Top of Page>>

@@@l@@


Noutãti, Actualiâti, Activitâti, Oferte

BINE ATI VENIT LA C.T.D_T_WUTC !
- UN SISTEM NOU DE DEZVOLTARE INTEGRALÃ/TOTALÃ!
- cu stiinte noi:
- worlduniversity-sciencees
>>


C.T.D_T_WUTC ESTE;
DESCHIS SI DISPONIBIL PENTRU TOTI!
- FÃRA
A TINE SEAMÃ DE STUDII PRECEDENTE, MUNCÃ, STIL DE VIATÃ, EXPERIENTÃ, SAU DE MODUL DE  ABORDARE, FIE STIINTIFIC, CULTURAL, SOCIAL, POLITIC, RELIGIOS, FILOZOFIC.
• ESTE RECOMANDAT PENTRU TOTI CEI CARE VOR SÃ SE DEZVOLTE, DAR ÎN SPECIAL PENTRU DUMNEAVOASTRÃ, 
CEL CARE VRETI SÃ DESCOPERITI SI SÃ DEZVOLTATI PROPRIILE RESURSE SI SÃ GÃSITI NOILE „SECRETE CHEIE” UNIVERSALE ALE ÎNTELEPCIUNII
OMENESTI ADEVÃRATE, HARMONIE, LIBERTATE, INDEPENDENTÃ, SUCCES, BUNÃSTARE, FERICIRE SI ÎNDEPLINIRE!

Mai mult aici >>

Cursuri si consultatii în forma traditionalã si virtualã (la distantã)
în:
Worlduniversity-sciences
Mai mult aici >>

Cursuri internationale de varã în Transilvania, (Ro).
(INFO pe pagina
englezã >>)

Concurs de premii de studii
(Burse de studii).

C.T.D_T_WUTC acordã ca premii 5
pachete de studii pentru cîstigãtorii
concursului cu tema:
MultiEthno-Cultura'2023'.
Luati parte în concurs si trimiteti
lucrarea (în limba romãnã) sau
creatia Dvs (studiu, creatie
cultural-, artisticã, multimedia, etc)
la adresa WorldUniversityCenter...

pînã la 31 decembrie 2023.
Mai multã informatie
primitila pagina
în
limba englezã >>


ACADEMIA MONDIALã DE MUZICÃ
SI DANS -
cu urmãtoarele facultãti principale:
Muzicologie si Choreologie
Dezvoltare Holisticã si Pedagogie
Creatie-, Creativitate si Interpretare
Folclor Musical si Coreografic
Mai mult aici
>>AKADEMIA ETHOCULTURA - TRANSYLVANIA, EKTA
>>


CENTRU DE INTEGRATIE INTEGRALÃ
>>
Pentru mai multã informatie
contactati C.T.D - Worlduniversitycenter >>


Studii, articole, etc..
AZ EGYETEMES

KITELJESEDÉS
TÁNCHÁZAS ÚTJA, EKTU/
"Calea armonizãrii si a
perfectionãrii universale...
de Adalbert B. Fodor >>

În crearea si sustinerea
coloanei culturale-, ecologice
si de viatã care sprijinã si
asigurã procesul de armonizare planetarã
în miscarea spiralei evolutionare universale, un rol important premergãtor a jucat
si va juca întotdeauna alegerea
si
selectionarea culturii si a
cãiilor
de culturalizare. În acest
proces
de evolutie culturalã -
multumitã gradului de
inteligentã si de constiintã -
este rãspunzåtor Omul,
cel care stã în fruntea
procesului de culturalizare
planetarã si care în mod
constient îl poate influenta.
Pe de altã parte dezvoltarea si

înaintarea umanã depind
totodatã de acel continut de
viatã-, de culturã si de ecologie
- dar mai ales de nivelul de
constiintã al omului - care se
formeazã în procesul de creatie
si de consum al valorilor, al
produselor cultural-artistice...
Mai ales astãzi, în acest proces
de dezvoltare - în paralel cu
stiinta, educatia si technica - un
rol mare îl joacã acel Om, care
trãieste, se manifestã si se
culturalizeza în lumea sa
muzicalã si coreograficã'...

(Citat din sumarul cãrtii
scris
de autor [ABF])
Learn more
>>

Worlduniversity-
Conference.
Conferintã internationalã
cu seminarii si worlkshop în Worlduniversity-Sciences'
Participarea la Conferinta
este deschisã tuturor
persoanelor si institutiilor,
etc., cu posibilitatea de a
prezenta teori si metode

noi în spiritul dezvoltãri
universale al omului, al
culturii si civilizatiei
pãmîntene.
Participarea este deschisã

deasemene tuturor celor

care vor sâ contribuie la
îmbogãtirea continutului
congresului sau la buna
desfäsurare a acestuia.
Toti colaboratorii sînt
bine veniti !
Conferinta este proiectatã

sã aibã loc în LUND în
Suedia, Toamna 2023,
si va fi organizat de centrul
cultural-, educational si

stiintific C.T.D: I.T'E.K-,
TEKIA & W.U.T.E.C.S în

asociatie cu
Academia
EtnoCultura/
ITEK din
Romãnia si
alte
institutii si organizatii locale si
internationale! 

Archiva I.T'E.K: -
contine un material multiethno-cultural
unic de muzicã si
dans popular authentic din Trensylvania, un rezultat al activitãtii de cercetare si de culegere folcroristicãa lui
Adalbert Béla Fodor, - în colaborare cu alti
colaboratori din Romãnia,
Ungaria si Suedia.Géza Csapai, din satul Goagiu,
jud., Harghita.
Muzicã popularã din

satul Goagiu-Criseni.
Varianta virtualã a archivei
contine:
• Muzicã popularä authenticã
(holisticã) improvizativã
(mp3, si secvente video) din diferite zone folclorice din Transilvania.
• Dans popular improvizativ
(secvente de filme video) din
diferite zone folclorice din
Transilvania.
• VENYIGE-MUSIC & DANS
- muzicã si dansuri populare
improvisative din
Transylvania (Ro) în interpretarea formatiei de muzicã si dansuri poupulare
VENYIGE - izvorul al dezvoltãri teoriei si metodei de T_Creativitate, aplicate în cadrul Academiei Mondiale
de Musicã si Dans
(în cadrul C.T.D_T_WUTC).
Muzicã si dans cu 'VENYIGE'
pe Youtube
>>CURSURI DE ETNOMUZICOLOGIE-
SI COREOLOGIE APLICATÃ.
Pentru mai multã informatie luati
contactul cu EKTA-, I.T'E.K -
WorldUniversityCenter >>


Învîrtitã, dans popular improviasativ.
Grupul "Venyige" din
Transylvania,
Romãnia.


CONTACT &
APPLICATIONFORM/
Formularul de înscriere >>
Pentru mai multã informatie
despre activitãtile C.T.D_T_WUTC
luati contactul cu
Worlduniversitycenter >>


<<
To Top of Page >>• Happiness Consulting
>>