C.T.D - World Universal Center Of Total Development/Culture, Integration, New Creation
U.T.C/UTKC - Wärlds Universellt Centrum För Total Utveckling / Kultur, Integration, Nyskapande
SAMARBETSGRUPPEN TRANSYLVANIA - LUND
 

SAMARBETSGRUPPEN
TRANSSYLVANIA - LUND >>


NYHETER,
AKTIVITETER >>
Radio Transylvania >>
Integrationsveckan 2011 >>
Lunds INTEGRATIONSTINGUTVECKLINGS-
PROJEKT:

• Kultur'Nova Lundensiska
>>
• Traditionernas Hus
>>
• Den Lundensiska
MultiKulturella Ensemblen
>>
• ITEK-Arkivet
>>
AKTIVITETSARKIV*
Integrationsveckan 2010
Integrationsveckan 2009ation
- Multikulturbalen 2009
Integrationveckan2008 >>
- MULTIKULTURBALEN_2008
>> 1; 2;
Folkmusik & Folkdans-
föreställning i LUND med
Ensemblen FOLKER från
TRANSSYLVANIEN >>

Integrationsveckan_2007-
2011
>>
MULTIKULTUBAL2007 >>

MULTIKULTUBAL2006>>

Akademia ETNOKULTURA-
TRANSYLVANICA
>>
VENYIGE >>
INTEGRATIONCENTER >>
LIFS >>
Ungerskt Kulturforum >>
FF Forrás >>
Ághegy-Liget Sällskapet >>
Musik- och DansAkademi >>
C.T.D_T_WUTC >>
Om TRANSSYLVANIA (portaler)
• TranssylvaniaInfo >>
• Transsylvanska städer, slott, mm
>>
MER LÄNKAR >>

Welcome for
distance-Sudies,
illuminating newsletters,
and
other activities 


C.T.D_T_WUTC
- the
Securest
Way to
Total*
Human
Realization
on the

Earth.

Did You hear
about the
famous
transyl-
vanian
VENYIGE
group? It
was they
who created,
developed
and applied
a totally
new and
unique
Music and
Dance-
Creativity
Model on
the highest
level! (VM©)
But this
VENYIGE-
Creativity-
Model© is
available to
learn and
develop
within the
MD-Academy
of the World
University.

Chata Chatta med en vän om
TRANSSYLVANIEN
>>

Danshusrörelsen i Transsylvanien.
DANSHUS-MODELLEN SOM EN VÄG
TILL
UNIVERSELL HARMONISERING
OCH FRAMÅTSKRIDANDE, ('EKTU')

av Adalbert B. Fodor

Kort Sammanfattning

Resumé av innehållet
Åsikter om boken

Den Transsylvanska
Danshus-Rörelsen.
'VENYIGE' - Ett Danshus
på väg att
föverkligas.
av
Adalbert B. Fodor (kommer snart)Antal István, Andrásfalva,
Harghita county, Székelyföld/
Szekely-caunty, Transylvania,
Romania.

Song, music and dance in the kitchen. Play on the vilolin Géza Csapai. Andrásfalva/
Andreeni, Transylvania.The master Géza Csapai with
it's students; Gábor János and Gábor Kálmán.
Erik Petersen, violin (Stockholm),

János J. Tárkányi, 'contra/brács
(Sz-Udvarhely), Béla Fodor,
contrabas (Lund).
Stövlar från TranssylvaniaAkdemia ETNOKULTURA Transylvanica >>>

kSkicka ett e-mail

till
TRANSSYLVANIA
Föreningen
>> 


<<
To Top of Page >>

TRANSYLVANIA - LUND
SAMARBETS GRUPPEN


 

VÄLKOMNA
till SAMARBETSGRUPPEN

TRANSYLVANIA - LUND!

SAMARBETSGRUPPEN TRANSYLVANIA -
LUND är en intressegrupp, verksam inom
U.T.C-T_WUTC som har till
syfte att på
olika sätt sprida information om och främja den multietniska kulturen från
Transsilvanien och Lund - med fokusering
på kulturell utbyte.
Intresegruppens aktiviteter har faktist påbörjats sedan '90 talet och har pågått i
föreningsform och med olika resultat som
har menifesterats till mesta dells i organiserandet av olika mångkulturella arrangemang, både i Sverige och Transsylvanien i Rumänien.
Detta har till största delen skett i
samarbete med UTKC_ITEK:s aktiviteter i
Lund, med fokusering på multietnisk
musik, dans, poesi, matkultur, mm, både
från Transsylvanien och Lund. Dessutom
har intressegruppen/föreningen deltagit i
olika former och sammanhang i olika mångkulturella arrangemang inom Lunds kommun, såsom bl a Integrationsdagar
(2004-2014), Kulturnatten, Folkmusikens
dag, Kulturbalen (2006-2011), olika
mångkulturella utställningar, m.m.
I Transsylvanien har föreningen
organiserat olika sommaraktiviteter - i samarbete med akademistiftelsen
Etnokultura-Transylvania i Harghita län
med fokusering på dem lokala folkmusik
och folkdans-traditionerna. Dessutom har intressegruppen deltagit och deltar fortfarande i några av UTKC_ITEK:s
projekt, såsom Kulturnova Lundensiska, TraditionernasHus, samt med Lunds Integrations Utvecklings- och
Förverkligande Center, L.I.U.C. >>


Deltagande, "Medlemskapet" i Samarbetsgruppen Transylvania - Lund
är fritt, dvs är öppet till alla individer och
grupper som på något sätt vill bidra till förvekligandet av gruppens syften
och målsättningar.
Det finns ingen medlemsavgift!
V Ä L K O M N A!Är Du intresserad av den transsylvanska
och lundensiska kulturen eller vill Du veta
mer och/eller vara med i föreningens aktiviteter
- Du får gärna kontakta oss via:
• email: Transsylvaniaföreningen
>>
Kontakt-formulär
>>• Minnestolpar för romska musiker i GAGY / GOAGIU, i Harghita län i Transilvanien
i Rumänien >>>


NYHETER,
AKTIVITETER

• Internationella

Folkmusik- och Folkdanskurser i levande
traditionella miljöer i Transsylvanien

Sommar-DansHus lägren
i Transsylvanien har
redan blivit en årligt
återkommande
internationell tradition.
För varje år reser fler och
fler människor i olika åldrar
dit från övriga delar av
världen för att lära sig de transsylvanska
improvisatoriska
folkdanserna och dess
musik i en traditionell,
lantlig miljö. Läs mer >>


Kulturresor med
studiekurser och
seminarier i
Transsylvanien

- med musik, dans och/eller
språk som huvudinriktningar,
med möjlighet till aktivt
deltagande och
erfarenhetsskapande i olika
multietnokulturella levande
traditioner, seder och bruk i
Transylvanien i Rumänien.
För ytterligare information
kontakta I.T'E.K. >>


I.T'E.K-Arkivet:
- innehåller multietnokulturell musik- och dansmaterial från Transylvanien, (och andra
regioner i Rumänien) och
Sverige - resultat av en ungf
tre decenniers forsknings-
process av Adalbert B Fodor.
Nu är arkivet tillgänglig
för dem intresserande, med
möjlighet att ladda ner
authentisk musik och
dansmaterial, såsom:
• Authentisk improvisative
folkmusic (holistisk-musik)
från olika folklorezoner i
Transylvanien, från olika
traditionsbärare
Géza Csapai, Gagy/Goagiu,
Harghita län.
Folkmusik från Gagy- och Körispatak, Székely landet i Transylvanien
.
• VENYIGE-MUSIK
och DANSER:

Högimprovisativ dansmusik
och danser från Transylvanien
skapade av (det historiska)
Folkmusik & Folkdans-
Ensemblen VENYIGE (under
ledning av ABF)
genom tillämpning av en unik
musik- och danskapande-
Metod, (sk Venyige-Modell/
Metod, VM), kärnan till T_Kreativitets-teorierna och metoderna tillämpade inom
Musik- och DansAkademien
inom Världsuniversitetet.
Läs mer om Venyige här >>


"Forgatós" - Svängande dans.
Traditionell improviastiv pardans
från Transylvanien

MultiEtno-Kultur'Nova
Lundensiska

Läs mer >>


TRADITIONERNAS HUS
Traditionernas Hus är öppet
för alla som på något sätt är intresserade av att
vara med på våra mångkulturella

traditionsbevarande- och nyskapande arrangemang!
Läs mer
>>

 

Välkomna till C.T.D_T_WUTC Sidor,
och utnyttja dem möjligheterna
som Världsuniversitetet erbjuder
>>>
GENERELLA NYHETER, AKTUALITETER,
AKTIVITETER:
• Kurser i transylvansk folkmusik och
folkdanser i Södra Sandby (LUND).
För mer information kontakta A. Béla Fodor >>

VÄRLDSUNIK ERBJUDANDE !

- Ett helt Nytt och Välds Unikt
HelhetsUtvecklings System,
inkl. SjälvHarmoniserings-

och IntegrationsSystem - tillgängligt till alla intresserande!
Läs mer >>>Är du på något sätt intresserad?
Kontakta: FöreningenTransylvania
>>Den Lundensiska
MultiEtnoKulturella Musik- och
Dans Ensemblen
är
på väg att
startas. Läs mer
>>


Den Nya Tidsålderns
Nya KulturMänniska är på väg att träda fram...
Läs mer >>


Experience Transylvania >>>


 

Home | The World University | Educational-, Development System | Studies
& Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-,
TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy |
Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

 

U.T.C/UTCC_T_WU'TC © Wuni.net/TRANSYLVANIA.html © 1994/'95-2023 All rights reserved.


OM TRANSSYLVANIEN (Länkar)

http://www.geocities.com/
a8f/erdely.htm

http://www.geocities.com/a8f/
transylvania.html

http://erdely.lap.hu/
http://www.erdely.home.ro/
http://www.transy.edu/
http://www.enzia.com/
http://romania.8k.com/Transylvania/
http://www.atti.info/index.htm
http://www.visit-transylvania.us/
http://www.tcarts.org/
http://www.transylvania.k12.nc.us/
default.htm

http://www.geocities.com/transmagyar/
http://www.transylvania-calling.com/
http://www.transylvaniacounty.org/*AKTIVITETS ARKIV
• Deltagande i Integrations- och Mångfaldsrundan 2011
• Minnestolpar för romska tradionsbärare musiker i GAGY/GOAGIU, i Transsylvanian >>
• RADIO TRANSYLVANIA >>
• Integrations- och Mångfaldsrundan 2007-2011 >>
• Folmusik och Folkdans koncert & Danshus med Ensemblen
FOLKER från TRANSSYLVANIEN ! >>
Email: transylvania@wuni.net
http://wuni.net/TRANSYLVANIA.html
http://www.skanefolk.se/index.html?3&1&3#kinfobox


http://www.youtube.com/watch?v=TrcNji89VRo

Folkliga traditioner: - folkdräkter från Christesti, Ardeal, Rum.
Folkdräkter från Christesti.


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".