ttttttttttt
UtTtC
WÄRLDS UNIVERSELLT CENTRUM FÖR TOTAL UTVECKLING, U.T.C
WORLD UNIVERSAL CENTER / "KINGDOM" OF TOTAL DEVELOPMENT, C.T.D

for culture, science, education, philosophy, wisdom, technic; harmonization, integration, new creation, mm.
TELLUSIANSK VÄRLDS UNIVERSITETS CENTER FÖR TOTAL KULTUR, W.U.T.K
TELLUSIAN WORLD UNIVERSITY CENTER OF TOTAL CULTURE, W.U.T.C (Wuni)
(Hu) >>

(En) >>

(Ro)
>>
Other languages soon
Världsuniversitetet erbjuder; Världsunika
Helhetsutvecklings- och
Förverkligande möjligheter till
alla intresserande
Läs mer >>


Utvärdering, validering
av:

• Tidigare meriter och
livserfarenheter
>>

WärldsUniversitets Lärar-
utbildning >>


Wärldsuniversitets Diplom,
och
grad i...
Läs mer >>

Sommarkurser >>
• Sommarläger,
- Danshusläger
>>
Kulturresor
>>Studier, artiklar >>
StudieStipendier2013 >>UTVECKLINGS-
PROJEKT:
• Världsuniversitets-
Konferens
>>
• Svensk-Transsylvansk
KulturAkademi
>>
• MultiKultur'Nova
Lundensiska
>>
• Traditionernas Hus
>>
• Den Lundensiska
MultiEtno_Kulturella
Ensemblen...
>>
• Lunds MultiEtnoKulturella INTEGRATIONS-
Förverkligande Utvecklings-
Center
>>
• ITEK-Arkhivet
>>

Kulturföreningen
TRANSSYLVANIA i LUND
>>Andra verksamheter
och erbjudanden:
• KulturHumanova
tjänster
>>
• PRAKTIK
möjlighet hos Världs-
Universitetet
>>
• Nyhetsbrev
>>AktivitetsArkiv
- Multietnisk KULTURBAL
i Lund
>>


OM U.T.C:
• IT'EK-, TEKIA &
• W.U.T.E.C.S.
( 1; 2; )
>>
- EKTA
>A>
- KHN
>A>
• Ledarvetenskaper &
fakulteter >>

• Utvecklings-,
UtbildningsSystem >>

• ERBJUDANDEN >>

• Ansökning, Antagning,
Villkor, m.m. >>

• Adalbert B Fodor >A>

Lunds INTEGRATIONS-
Förverkligande Utvecklings-
Center
>>
• Föreningen TRANSSYLVANIA
i LUND
>>
About U.T.C - WUTC >>
Departaments:
I.T'E.K,
TEKIA,
W.U.T.E.C.S.
>>
Kulturhumanova
Akademia

EthnoCultura >>
Music & Dance
Academy>>

Educational-,
Development System
WUTC-Model©>>

Studies and Development
possibilties
>>
Adalbert B. Fodor >>
- worlduniversity-sciences 
Transylvanian Folk Music
and
FolkDance Archiv
(ITEK-Archive,
VENYIGE Archive)
>>
News, Actualities,
Activities >>


• Happiness Consulting >>

• Human-Academy >>Are You in any form
intrested of
Worlduniversitycenter's
offers?

Please go to
CONTACT site for more
information
>>
UTC_T_WUTK
- erbjuder de kosmiskt-,
universellt
säkraste
och resultat-givande
möjlighetena
till
Total*Human
utveckling
och
Förverkligande
(THF) på
vår planet


Har Du hört
talas om
U.T.C & Det
Tellusianska Världs-
Universitets-
Centrat och
dess
världsunika
total-universell
utvecklings,
harmoniserings
och integrations
förverkligande
system,
baserat på
också Nya
'leading-
wisdom-
sciences' -
s k world-
university-
sciences - och inom dessa
tillämpade
T_Kreativitets Metoderna?


Visdomsnyckeln'01'
"I det (den) nuvarande
Nya, i mänsklighetens
kultur- och
civilisationshistoria mest
omfattande
evolutionistiska brytnings-
och förändringsperiod,
har kansk e förståelsen
aldrig varit så krävande
och nödvändig av den
här pågående
förändringsprocessen i
ett multidimensionellt-,
universellt-utsträckt
helhetssammanhang
som den är Nu, för att
mänskligheten skall
kunna förbereda sig för
att kunna välja
- HÄR och NU - de mest
passande och
framtidsförsäkrande
vidarekulturaliserigs-
vägarna för det total-
planetära
harmoniskt-evolutionära
framåtskridandet - i
gryningen av den
kosmiska tidsåldern, där
vår planet -tilsammans
med alla sina invånare -
befinner sig i
Idag". (Ur
Visdomsnyckel'2001'
för planetär
vidarekulturalisering >>

av Adalbert B. Fodor).
...A New Way
to the Universal
Harmonization
and Fulfillment (EKTU),
av Adalbert B. Fodor

Citat ur författarens
sammanfattning av boken:
"I skapandet och
upprätthållandet av den liv-,
kultur-, ekologibalansstolpe
som främjar och säkrar
processen av jordisk
harmonisering med den
universella
evolutionsspiralens rörelse
spelade och spelar valet
av kultur och
kulturaliseringsriktningar
en viktig roll, en process av
kulturell evolution, i vilken -
tack vare intelligens och
medvetandenivå - den mest
ansvariga här på jorden är
människan, som står i
spetsen för
kulturaliseringsprocessen
och medvetet påverkar den
och vars utveckling och
framåtskridande också
hänger nära samman med
den liv-, kultur-, ekologi-
sammansättning
- särskilt dess
medvetandeinnehåll - som
har skapats i den kulturella-
konstnärligt skapande- och förbrukningsprocess i vars
utformning och utveckling -
särskilt idag, parallellt med
vetenskap, undervisning,
teknik osv - (i skapandet av
liv-kultur-konst-
ekologibalansstolpe som
/tillsammans/ bildar både
det mänskliga och det
totaljordiska
framåtskridandet) en stor
och väsentlig roll spelas av
den människa som lever i
en snäv-vid tonande-rörlig
världs världstonande
rörelse, och kulturaliseras
och kommer till tals
dansande i sin sång och
musik, och av hennes musik
och dans, musik- och
danskultur, hennes konst.
Valet av de (nya) jordiska
etnokulturaliserande
riktningarna och vägarna
har kommit och kommer till
uttryck och förverkligas i
olika manifestationer som
t ex olika kulturella rörelser
och aktiviteter, vilka också
står i orsakssammanhang
med människans livs-
kulturella innehåll och med
den plurietno-planetariska
(den planetariska
plurietniska) livs-, kulturella
och ekologiska
uppladdningsmängdens
flerdimensionella helhet...
...Danshustemat som
behandlas i bokens/
avhandlingens tre delar
presenteras för läsaren i en
flerdimensionell,
hologramliknande
diskussionsform, där
introduktionsdelen är en ny,
flervetenskaps- integrerad
tvärvetenskap, nämligen
en ny grundläggning, en ny
metod för danshusrörelsens
temautveckling i den
tillämpade
totaletnokulturologiska
andan...
Några åsikter om boken,
(EKTU);
. . ."This book is the
result of a new way
of thinking"... Läs mer
>>

. . . "den kom som
en väckelse för alla
som har blivit förblindade
av teknikens snabba
utveckling och
civilisationens stora
och farliga övertag över
det kulturella"...
Läs mer >>Nya vetenskaper
för
totalplanetär
vidarekulturalisering,

HelhetsUtveckling:
(Tota'logy, T_Universology,
Total[Ethno]Kulturologi,
T_Kreativitet, m.m. )
av Adalbert B. Fodor
Läs mer >>

Danshusrörelsen i

Transsylvanien.
DANSHUS-MODELLEN
SOM EN VÄG TILL
UNIVERSELL
HARMONISERING
OCH
FRAMÅTSKRIDANDE,
('EKTU').
av Adalbert B. Fodor
- Kort Sammanfattning
>>
- Resumé av innehållet >>
- Åsikter om boken >>

Den Transsylvanska
Danshus-Rörelsen.
'VENYIGE' - Ett
Danshus på väg att
föverkligas...,
av Adalbert B. Fodor
Den Nya Tidsålderns
Nya KulturMänniska är på
väg att träda fram...

Läs mer >>

"Forgatós" - Svängdans. Traditionell improviastiv pardans. "Venyige"-dans
från Transylvanien.


Är Du intresserad i några av de
ovannämnda möjligheterna?

- kontakta oss:
Email: WärldsUniversitetsCenter >>


Click here
for contact and the:

ApplicationForm >>

for all types o
f
admissions or
services from the
WORLDUNIVERSITY...Vill Du stödja
Världsuniversitetet?


Skicka ett e-mail

till
Worlduniversity-
center
>>

<< To Top of Page >>@@@l@@


Nyheter, Aktiviteter, Erbjudanden


VÄRLDSUNIK
ERBJUDANDE!

- Ett helt Nytt och
Välds Unikt
HELHETSUTVECKLINGS SYSTEM,
med inkl. Helhets Harmoniserings- och
Integrations System
- tillgängligt till alla intresserande!!

Läs mer nedan >>>Världsunika utbildningar,
utvecklings- och förverkligande
möjligheter
i form av kurser,
seminarier, konsulttjänster
i:
VärldsUniversitetets
Visdoms- vetenskaper
• Total-Utvecklings System >>>
• Humanhelhetsutveckling
>>>
- Världs Visdoms Lärar Utbildning>>>
• Mångkulturell Helhetsutveckling

>>>

Integratiosstrateg utbildning
- UTKC_Integrations Centrum >>
- L.I.U.C >>>
MUSIK- och DANS UTBILDNING
Musik- och Dansvetenskap,
incl. musik- och dansfolkloristik,

• T_Kreativitetsutveckling,
• Helhets-Harmonisering och Integration, m.m.
• Transsylvank Folkmusik & Folkdans
• För mer information se

Musik & Dans Akademiens hemsida
eller för ytterligare information
kontakta Världsuniversitetet >>
eller använd direkt
Anmälningsblanketten >>>Utvärdering, validering
av:

• Alla slags av tidigare meriter,
och/eller livserfarenheter >>>
Världsuniversitets Diplom,
och
grad eller utmärkelse i :

Worlduniversity-Sciences >>
- Världs Visdoms Läror
Human-Helhetsutveckling
- världs och livsfilosofi, mm.
Musik- och Dans
• M.M.Mångkulturell helhetsutveckling,
harmonisering och integration
U.T.C / UTKC - I.T’E.K erbjuder
kunskaps-utvecklande konsultjänster i form av kurser, seminarier och workshop för alla folklore och/ eller kulturtraditions-utövande ensembler och individer som är
intresserade av sina kvalitativa kulturhelhets-utveckling.
Stor vikt kommer att sättas på folklore- och/ eller kultur-traditionernas blockeringsfria både individuella och kollektiva kreativa vidareutveckling, också på nyskapandet av det traditionella kulturskatterna genom deras berikande med och harmonisk integrering av och i den mångkulturella samhällsmiljö-verkligheten vi lever i dagligen i Sverige.
Kurs- och seminarie ledare:
Adalbert B. Fodor.
För mer information och intresseanmälan

kontakta

Worlduniversitycenter >>

Internationella Folkmusik och Folkdanskurser
i levande
traditionella miljöer i Transsylvanien.
Sommar "Dans Hus" lägren i Transsylvanien
har redan blivit en årligt återkommande

internationell tradition.
För varje år reser fler och fler människor i
olika åldrar dit frånövriga
delar av världen
för att lära sig
de transsylvanska
improvisatoriska folkdanserna och dess
musik i en
traditionell, lantlig miljö.
(Läs mer nedan)


Kulturresor med studiekurser och seminarier
i Transsylvanien
- med musik, dans och/eller språk som huvudinriktningar,
med möjlighet till aktivt deltagande och erfarenhetsskapande i olika multietnokulturella levande traditioner,
seder och bruk i Transylvanien i Rumänien.
För ytterligare information kontakta
UTKC_I.T'E.K. >>

INTERNATIONELLT
SOMMARLÄGER MED KURSER
- D A N S H U S L Ä G E R - i
Transylvanien (Läs mer nedan)I.T'E.K-Arkivet: innehåller
multietnokulturell musik- och dansmaterial från Transylvanien,(och andra regioner i Rumänien)
och Sverige - resultat av en ungf tre decenniers forkningsprocess av Adalbert B Fodor. Nu är arkivet tillgänglig för dem intresserande, med möjlighet att ladda ner authentisk musik- och dansmaterial, såsom:
• Authentisk improvisative folkmusic
(holistisk-musik) från olika folklorezoner i Transylvanien, från olika
traditionsbärareGéza Csapai, Gagy/Goagiu,
Harghita län

Folkmusik från Gagy-Körispatak (Transylv.)

• VENYIGE-MUSIK & DANSER:
- högimprovisativ dansmusik
och danser från Transylvanien
skapade av (det historiska)
Folkmusik & Folkdans-Ensemblen
Venyige (under ledning av ABF)
genom tillämpning av en unik
musik- och danskapande-Metod,
(sk Venyige-Modell/Metod, VM),
kärnan till T_Kreativitets-teorierna
och metoderna tillämpade inom
Musik- och Dans Akademien inom
Världsuniversitetet.
Läs mer om Venyige här >>

OBS. För att ladda ner
improvisativ musik- och dans-
material från ITEK- och Venyige-
Arkivet gå till
Världsuniversitetets
ITEK-WebArchive (IWA) >>

Studie-Stipendier
VärldsUniversitetet delar ut
5 stycken studiestipendier i form av
studiepacket till dem mest
framgångsrika deltagarna
med temat:
Multi-Etno-Kultura'202
3'
Delta i tävlingen och skicka in
(eller presentera) din studie eller verk

(uppsats, kulturella-artistiska verk,
etc.) senast den 31 december 202
3.
Klicka här för att få veta mer >>PRAKTIK möjlighet hos
Världsuniversitetet...
Vill du få insikt i en Ny kulturell- och
vetenskaplig Värld (?) och bidra till dess
utveckling med dig själv i centrum? Läs mer
>>
I så fall är Du välkommen att praktisera i
U.T.C / UTKC: I.T’E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S
. >>VärldsUniversitets-Konferens
VärldsKonferens med seminarier
och workshop i Worlduniversity-
sciences är tilltänkt att arrangeras
HT-2023
av UTKC: I.T'E.K-, TEKIA &
W.U.T.E.C.S. i LUND (i samarbete
med de utländska avdelningarna).
På Konfrensen ges plats till alla nya

Idéer, teorier, metoder och förslag -
på alla nivåer - som gäller det Nya
TidsÅlders Nya tänkande samt förslag
till olika vidareutvecklingsvägar för
det totalplanetära framåtskridandet,
m.m. Alla intresserande människor,
utan några skillnader - gärna även
ungdomar och barn - är Välkomna
att delta i.
För mer information och Intresseanmälan
eller
för att ekonomiskt och/eller
organisatoriskt
stödja anordningen av Världskonferensen kontakta
Världsuniversitetet >>Nyhetsbrev
Man har möjlighet att skriva upp
sig för Nyhetsbrev från den internationella
human akademin (IAC), vilket vi
varmt föreslår
till
alla som är intresserade att
vidareutvecklas inom U.T.C
_T_ WUTK.
Newsletter from the
human-academy (I.A.C.) >>TRADITIONERNAS
KREATIVITETSHUS:
- är öppet för
alla som på
något sätt är intresserade
av mångkulturella traditions
- bevarande- och nyskapande! Läs mer >>Nyhet!
Den Lundensiska MultiKulturella
Musik- och Dans Ensemblen
är på väg att startas Läs mer >>


MultiEtno_Kultur'Nova
Lundensiska Läs mer >>
Studier och
artiklar, mm:
• Unik Erbjudande:
Nytt

HelhetsUtvecklings-
System
Läs mer >>
• Den Nya
KulturMänniskan (Ny)
av Adalbert B. Fodor >>
'VISDOMSNYCKEL -
till planetär
vidarekulturalisering
av Adalbert B. Fodor
Läs mer >>
• OM KULTUR,

EVOLUTION, HÄLSA,
KREATIVITET,
HELHETSUTVECKLING,
INTEGRATION - i ett
universellt utskräckt
helhetssammanhang.
av Adalbert B. Fodor
Ur innehållet:
• KULTUR - innebär inte
bara den i dagens
allmedvetenhet
impregnerad andlig-,
intellektuell, känslomässig
och materiell utveckling,
bildning, vetenskap, osv
samt resultat som har
uppnåtts och uppnås i
mänsklighetens
kulturhistoriska
utvecklings- eller/ och
civilisations-
bildningsprocess,
utan Kultur är ett ...
Läs mer
>>

...KULTUR, därinom
kulturell utveckling med
en universell-evolutionistisk
laddning skapar
välbefinnande, hälsa, ökad
kreativitet och
framåtskridande både
för individer,
människogrupper,
samhällen och inte minst
till den planetära ekologin
och kan genom detta
påverka väljandet av de
planetära framtids-
försäkrande -och
framåtskridande vidare-
kulturaliseringsvägarna.
På brist av detta måste
människor lida så mycket,
vara så förvirrade och
olyckliga som de är i
allmänhet idag -
här på Jorden (!)...
Läs mer
>>


EVOLUTION, liksom
kultur, är inte heller bara
en lokaliserad
utvecklingsprocess,
utan innebär den totala
utvecklingsprocessen
som t ex en människa,
en människogrupp, en art,
en planet, ett solsystem
eller en galax samt hela
den multidimentionella
universum genomgår i
sin stegvisa helhets-
utvecklingsprocess, som
evoluerar från lägre
medvetande- till högre
medvetande-
utvecklingsnivåer i ett
multidimentionellt
helhetssammanhang och
totalutvecklings-perspektiv
(eller totalevolutionistiskt
perspektiv)...
I den evolutionistiska
processen, är det
universella
multidimentionella
kultursystemet och inom
detta de kulturaliserings-
processernasmedvetande-
dimentioner
som försäkrar
den
stagnationslösa
harmoniska utvecklingen,
helhetsutvecklingen, alltså
det evolutionistiska
framåtskridandet....
Läs mer >>


INTEGRATION med
evolutionistiskt innehåll är
den helhetsbildnings och
utvecklings-
processen som
försäkrar
det självständiga
individuella och kollektiva
identitets- och integritets-
skapandet inom den
världsuniversella
evolutionistiska processen
för de deltagande olika
gestalterna inom detta.
Integrationsprocessen

syftar till att genom ökade
och nya
insamlade
kunskaper,
visdom och
erfarenheter
integrera och
samharmonisera de olika
ännu okända mångfallds
l
addningarna och tillstånd i
olika livs-, kulturella-

och ekologiska harmoniserings-

förhållanden inom både
de individuella och
kollektiva helhetsutvecklins-
processerna...
Integrationsprocessen i
människans fall är också
en ständig pågående

process som sker på olika
multidimentionella plan
från födelse och under

livets längd, alltså under
hela hennes liv och
kulturaliserinsprocess. I
denna process, uppdelad i
olika delprocesser,

integrerar människan sig
mer eller mindre i det
jordiska livet och dess
kultur... Läs mer >>
Integrationsprocessen sker
mångdimensionellt och på
flera enhetsplan och

system.
Den sker på de andliga-
kulturella och på de
kulturmateriella eller

fysiska planen.
Den sker samtidigt både på
den höga kulturella och
idémässiga samt det
intellektuella sinnesplanen
(eller känslornas plan/värld)
och på det fysiska planen.
Den sker mångdimensionellt

individuellt-, kollektivt-,
samhällsmässigt-,
regionallt-, kontinentalt-,
globalt samt planetärt och
kosmiskt-universellt också,
ständigt genomsyrat av
olika medvetandenivåskikt,
där de högre-medvetenhets-
dimensiornas närvaro är
avgörande i människans
evolutionistiska
framåtskridande.
Därför måste man få mer
kunskap om kultur,

mångkultur, integration
och evolution samt inte
minst om deras relation
till människans liv och hälsa, välbefinnande och om
hennes helhetsutvecklings-
möjligheter och deras
mening...
Läs mer >>
SAMBANDET mellan
Kultur-, Hälsa-,

Kreativitet och
helhetsutveckling
Det är ett enormt starkt
samband mellan Kultur,
Hälsa och Kreativitet i ett
helhetsutvecklings- eller
evolutionistisk perspektiv,
eftersom båda ständigt
påverkar och förutsätter
varandra, hjälper eller
bromsar, harmoniserar
eller disharmoniserar,
balanserar eller
obalanserar varandra
på alla manifestations-
och utvecklingsnivåer eller
evolutionistiska plan.
Ett balanserat kultur-
skapande eller en
kulturaliseringsprocess
försäkrar människans
helhetshälsa och tvärtom,
HÄLSAN förutsätter en
helhetsharmoniserad- och
balanserad kultur och
kulturaliseringsprocess.
Männikohälsan förutsätter
ett evolutionistiskt-
balanserat kulturskapande-

och förbrukande som i
hennes dvs människans fall
försäkrar samspelet och
samharmoniseringen
mellan hennes andliga-
kosmiska, mentala-psykiska
och de tätare-materiella,
kroppsliga

dimentionsenheter.
De tre huvuddimentionerna
(och deras under- och
överdimentioner) måste
ständigt vara i balanserad
utveckling och ihop-
harmoniserade för att
människan ska kunna
behålla eller återskapa
helhetshälsan i sina
vardagliga kultur-
förbruknings- och skapande
processer.
Kultur, och
kulturella produkter kan vara
hälsomediciner om de är
skapade, selekterade,
individuellt anpassade och
brukade på ett
utvecklingsfrämjande och
hälsosamt sätt.
Genom helhetsutvecklingen
kan människans helhetshälsa
försäkras, där de kulturella-
evolutionistiska
dimentionerna har den
ledande rollen.
Läs hela texten >>
Fortsättning
nedan >>KULTUR-KREATIVITET
Kulturkreativitet
eller den
kulturella kreativiteten
försäkrar det stagnationslösa ständiga nyskapandet i de kulturevolutionistiska
processerna.
Det universella Kultur-
kreativitesmedvetandet

är driv(medvetenhets)-
kraften som leder till det
ständiga pånyttskapandet
och pånyttintegreringen av

de multidimentionella
kultur-polaritets-
harmoniserings-
processernas resultat

och genom detta
försäkrandet av det
kulturevolutonistiska
framåtskridandet.
Det är kulturkreativitets-
medvetenhetsnivån

som är den avgörande
faktorn för den hela
kulturella kreativitetsnivån
och kvalitén som realiseras

i de kulturskapande
processerna.
Detta gäller de mänskliga,
både mentala-
intelektuella
och materiella kultur-
skapandets alla former.

Den nuvarande planetära
kulturkreativitetsnivån -

i brist på en högre-universell,
både
individuell och kollektiv
kulturkreativitets-
medvetandenivå - sakna de universella kulturhelhets-

dimentionerna eller
kulturevolutionistiska
dimentionerna.
Detta är i samband
med den
hela planetära

vidarekulturaliserings-
processen, och inte minst
med människans
kulturevolutionistiska
framåtskridande...
Läs mer >>
...MUSIKENS och DANSENS
roll och betydelse med sina
enorma möjligheter
- både som delkulturella
manifestationsformer
och självständiga
konstformer - som dem
spelar i försäkrandet av
det planetära
kulturevolutionistiska
framåtskridandet....
Läs mer >>
...Varje musikform eller
stil kan utökas till högre
utvecklingsnivåer,
men detta beror på den
musikskapande människans
helhetsutvecklingsnivå.
Samma sak gäller även
för dansen.
... Bara genom ett ökat
medvetenhetstillstånd
kan den musikaliska och
koreografiska kreativitets-
nivån höjas och nå ett
högre helhetsmusik- och
dansskapande-tillstånd...
...Denna musik och dans

rinner ur den universella
enhetsmedvetande-
källan som i sina
manifestationsprocesser
eller 'nedtransformerings'-
processer till lägre, tätare
(hörbara resp. synliga)
fysiska musik- och dans-
gestalter upprepar (på ett
mikro-här- och nu plan)
universums och människans
skapande och evolutionistiska
utvecklingsprocess...
Därför skall musik- och
danskapandet förstås i ett
sådant universellt-evolutionistiskt
totalsammanhang...Läs mer >>


INTERNATIONELLT SOMMAR-LÄGER
MED KURSER
- D A N S H U S L Ä G E R;
- i ANDRÁSFALVA / ANDREENI
(Byn:Aandrásfalva/ Andreeni;
Kommun: Avramesti; Län: Harghita;
Folklore-zonen: Gagy-dalen, Keresztúr-
Udvarhely/ Odorhei-Cristur zon) i
TRANSSYLVANIEN, i Rumänien.
• Tid:
29 september - 02 oktober 2023.
I samarbete med Stiftelsen & Akademia
Etnokultura/ITEK i Transsylvanien och
andra organisationer erbjuder vi alla
intresserade att deltaga i DansHuslägern
med kurser i:
• LEVANDE FOLKMUSIK & FOLKDANS I
AUTENTISK MILJÖ, med inriktning på:
• Tillämpad Regional Ethno-musicologi-
och Etnokorelogi
• Musik- och Dans-Folkloristik,
kreativitetsutveckling, m.m.
• TRANSSYLVANSK 'FREE' MUSIK- OCH
DANSKREATIVITETS-UTVECKLINGS-
MÖJLIGHET I OLIKA INDIVIDUELLA OCH
KOLLEKTIVA TILLÄMPNINGSFORMER...

I program:
• 'SZÉKELYFÖLDI' och andra
transsylvanska Folkmusik- och Folkdans-
traditioner
• Vokal- och instrumental Folkmusik , samt
• Improvisatoriska Par- och Solo Danser,
Kedje-och Ringdanser
• 'TÁNCHÁZ/DANSHUS'-KVÄLLAR
• Grundläggande Musik
och Dans-
folkloristiska samt folklivs- och kultur
filosofiska föreläsnimngar, diskussioner,
(gärna med debatter), samt Meditationer,
m.m.

• Verksamheten bedrivs av erfarna
musik- och dans-folklorister och andra
sakkunniga!
• Ansvarig kursledare:
Adalbert Béla Fodor
• MEDVERKANDE SPECIALISTER:
Musik- och dans-traditionsbärare
(individer,
grupper), samt olika danshus-
orkestrar, m.m.

• Deltagande- och kursavgiften
;
är:
300 euro/pers, inkl. mat och logi hos
de lokala värdefamiljerna
- För U.T.C_T_WUTK Studeranden och
Medlemmar:
200 euro/person
• Anmälan skickas till U.T.C_T_WUTK
, på nedantstående e-post adress: U.T.C_T_WUTK >>
• Kontaktperson: Adabert Béla Fodor

OBS.
Anmälan är bindande!
Deltagar antalet är begränsad,
anmäl Dig i tid !

V ä l k o m n a !

OBS.
Sommarkursen är även
Världsuniversitetspoäng givande - till
de intresserade (!)
Du har möjlighet att från Höstterminen
2019
fortsätta bredda dina förvärvade
kunskaper vid Musik- och Dans Akademien
med anknytning till Världsuniversitetet,
både på vår avdelning i Transsylvanien
och/eller i Sverige. Läs mer
>>

För mer information kontakta
U.T.C - Världsuniversitetet >>Andra E r b j u d a n d e n >>>
Home | The World University | Educational-, Development System | Studies
& Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-,
TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy |
Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |


U.T.C / UTKC - WUTK / (UTCC_T_WUTC) © ABF © WorldUniversityCenter.net © 1994/'95-2023
.


t
tt
ttt
C.T.D_T_WUTC_FACEBOOK >>>>>


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".