<< U T C C_T_W U T C: © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET


Conditii de înscriere-admitere (studenti, membrii, colaboratori).

Student al I.T'E.K-TEKIA & W.U.T.E.C.S. poate sã fie orice persoanã, care doreste sã-si dezvolte resursele sale proprii prin studii si diferite activitãti în cadrul universitãtii, si care satisface cerintele de admitere.

• Fiecare cerere de înscriere-admitere se analizeazã individual, separat, iar rãspunsul se comunicã pe adresa e-mail a solicitantului, însotitã, dacã este cazul, cu propunerile, sfaturile, îndrumãriile necesare.
Taxa de înscriere-admitere si de studii pentru studenti este de 1000 euro / persoanã. Aceasta este valabilã pe o perioadã de un an de la data înscrierii si include o consultatie privind evaluarea meritelor anterioare si cheltuielile administrative.

• Pentru alte servicii culturale-academice, ca consultatii, îndrumare si examene, eventual cursuri, seminarii etc. toti studentii UTCC_T_WUTC plãtesc o taxã suplimentarã.

Studentii admisi vor beneficia de toate ofertele UTCC_T_WUTC. Ei vor primi diferite oferte de 'pachete de studii' ale UTCC_T_WUTC, vor primi 'newsletters' si vor avea acces la web-pagina de studenti al WorlduniversityCenter.

• Pentru fiecare student al UTCC_T_WUTC. acordã, pentru fiecare perioadã de 20 p de studii, o posibilitate gratuitã de re-examinare cu scopul înbunãtãtitrii rezultatului obtinut.

Studentii independenti, care nu solicitã nici un pachet de studiu sau alte servicii ajutãtoare, ci se prezintã numai la examene plãtesc o taxã de examinare.

(!) Serviciile de consultare si îndrumare al UTCC_T_WUTC costã în medie 90-100 de euro/orã*.

Studentul poate sã întrerupã studiile sale în UTCC_T_WUTC: oricînd, ceeace trebuie însã sã cumunice în scris conducerii UTCC_T_WUTC. în cazul acesta taxa de înscriere-admitere nu se restituie!

Membru în UTCC_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. poate sã devinã orice persoanã fizicã, institutie, organizatie sau intreprindere, care pe baza meritelor manifestate este admisã de conducerea UTCC_T_WUTC în rîndurile membrilor, care doreste, prin participare concretã, sã contribuie (pe plan cultural, educational si stiintific sau economic) la realizarea scopurilor UTCC_T_WUTCsi care plãteste taxa de membru.

• Fiecare cerere de solicitare se analizeazã separat, iar rãspunsul se comunicã pe adresa e-mail a solicitantului, însotitã, dacã este cazul, cu propunerile necesare.

Membrii UTCC_T_WUTC plãtesc o cotizatie anualã de 500 euro/persoanã pentru taxã de cotizatia anualã de membru. Aceasta trebuie reînnoitã anual odatã cu prezentarea planului de activitate individual pentru anul urmãtor.

Pentru alte servicii, cursuri de dezvoltare sau de învãtãmînt etc. toti membrii UTCC_T_WUTC plãtesc o taxã suplimentarã.

Membrii înscrisi vor beneficia de toate ofertele UTCC_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S, si vor avea acces la web-pagina de membru al Worlduniversitycenter... Ei vor avea prioritate în ceea ce priveste înscrierea la studii, consultatii si la alte servicii.

Membrii UTCC_T_WUTC pot sã-si întrerupã activitatea de membru oricînd doresc, fiind însã solicitati sã cumunice aceasta în scris conducerii UTCC_T_WUTC. În cazul acesta taxa de înscriere-admitere nu se restituie!

Membru de onoare - este o acea persoanã, cãreia conducerea UTCC_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S îi acordã o distinctie pentru meritele sale deosebite. Un astfel de membru nu este dator sã ia parte activ la activitãtile UTCC_T_WUTC. si nu plãteste cotizatie de membru.

Colaborator - poate sã fie orice persoanã fizicã, institutie, organizatie sau intreprindere, care doreste sã colaboreze cu UTCC_T_WUTC într-o perioadã oarecare în vedera realizãrii unor scopuri comune. Reguliile de coolaborare se stabilesc de comun acord între pãrtile interesate pe baza unui contract de coolaborare.

Studii, colaborãri si solicitãri de servicii ocazionale (independente).
Servicii de consult si ïndrumare pot fi oferite - în mãsura posibilitãtiilor - si altor persoane interesate, fãrã a fii student, membru sau colaborator al UTCC_T_WUTC. În acest caz taxa pentru aceste servicii începe de la 110 euro /orã si se stabileste separat de la caz la caz.


(!) UTCC_T_WUTC acordã burse (pachete) de studii partiale pentru meritele obtinute, precum si reducere de tarife (chiar cu 50%) în toate cazurile sus amintite pentru cetãtenii din tãrile cu posibilitãti economice mai reduse, dar care vor sã studieze, sã se dezvolte si sã se realizeze în cadrul UTCC_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.

* * *

UTCC_T_WUTC se va strãdui sã creeze în toate relatiile sale cu studentii, membrii, colaboratorii sau solicitantii de servicii universitare o relatie de muncã, de activitate si de colaborare bazatã pe respect, armonie si întelegere reciprocã, într-o conceptie democraticã cãt mai avansatã din toate punctele de vedere.

UTCC_T_WUTC acceptã toate ideile creative si dã atentie diferitelor conceptii, pãreri, propuneri, dorinte din partea studentilor, membrilor si a coolaboratorilor în mãsura în care acestea se integreazã în scopurile universitãtii, dar în aceeasi timp îsi rezervã si dreptul de a le exlude pe acelea care prejudiciazã interesele UTCC_T_WUTC.
Toate datele si informatiile primite de la studenti, membri si colaboratori vor fi tratate confidential si se vor folosi numai în scopul pentru care au fost destinate, în cadrul I.T'E.K-TEKIA & W.U.T.E.C.S.

Despre înscriere si procesul de admitere în UTCC_T_WUTC:
Interesul Dvs. serios în vreun domeniu legat de ofertele si posibilitãtile cultural-educationale-stiintifice îl puteti manifesta printr-o scrisoare sau prin a folosi formularul de înscriere/admitere* de pe pagina urmãtoare. Pentru a cunoaste mai mult despre procesul de admitere vã recomandãm sã cititi pagina în limba englezã About the admission
>> si sã urmãriti cele propuse de noi în ceea ce priveste procesul de înscriere-admitere în UTCC_T_WUTC.

(!) Dacã vreti sã cititi mai mult despre sistemul de educatie si de dezvoltare al UTCC_T_WUTC vã propunem sã vizitati si paginile în limba englezã >> 1; 2; 3:
(inclusiv linkurile relatate !)


Contact si Formularul de înscriere >>


Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © U T C C_T_W U T C: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.